مراحل و هزینه ثبت برند تجاری، طبق قوانین سال 1400

iStock Image

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود ، تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب می شود ، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند. پس باید یک تصویر قدرتمند در ذهن مخاطب ایجاد کنید که حس خوبی را به او القا کند. را در دستور کار خود داشته باشد، باید برای هر تغییر به صورت مجزا یک صورت جلسه تنظیم نماید و برای هر تغییر پذیرش جداگانه انجام شود. بدین منظور لازم است تا جلسهای تشکیل و صورتجلسهای تنظیم شود که در آن تمامی تغییرات ذکر شده باشد. اما آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته است که کلیه تغییرات باید براساس قوانین و مقررات انجام شوند. البته توجه داشته باشید که معمولا کسانی که میخواهند این نوع شرکتها را ثبت کنند در ابتدا باید ثبت شرکت سهامی خاص را ثبت و بعد آن را به سهامی عام تبدیل کنند.

ثبت شرکت در تهران

This artic​le w as gener​at ed  by ᠎GSA Cont ent  Genera​tor DEMO᠎.

اساسنامه که مواد آن لازم الرعایه از طرف شرکت می باشد، از مهم ترین ارکان شرکت سهامی (عام و خاص) بوده، دربرگیرنده وظایف و اختیارات اعضاء شرکت، هیئت مدیره، بازرسان و مجامع عمومی که نشانگر سیاست های کلی، مقررات و رویه های اجرایی شرکت است، می باشد. در این مقاله ما به نحوه انتخاب بهترین نام و هم چنین کارا ترین نام برای برند شما خواهیم پرداخت . اگر قصد دارید در سریع ترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه این کاربرای شما صورت بگیرد از طریق این سایت با ما ارتباط بگیرید تا به صورت کامل راهنمایی شوید. متقاضیانی که خواهان ثبت شرکت مورد نظر خود هستند باید از طریق سامانه اداره ثبت شرکتها مدارک و همچنین فیش واریزی خود را ارائه نموده و سیر اداری آن را طی نمایند. و تمامی مسائل مربوط به تغییرات شرکت میباشد و باید سریعا در مرجع ثبتی (ادارهی ثبت شرکتها)ثبت گردد. برای ثبت شرکت سهامی خاص ابتدا باید بدانید تعداد اعضای شرکت نباید کمتر از 5 نفر باشد به عبارتی 3 نفر عضو و 2 نفر بازرس ( به صورت حداقلی است و اگر بیشتر باشد طبق قانون ثبت شرکتها مانع ندارد.

اسامی خاص برای برندسازی

هر هیئت مدیره باید یک رئیس و یک نایب رئیس داشته باشد. توسط سهامداران با تصمیم و رضایت خودشان یکی از اعضا حداقل به مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب میشود. که با این کاهش سرمایه سهامداران می توانند در صورت سود دهی شرکت سود را میان خود تقسیم کنند. در عین حال اگر بخواهید موضوعی را به موضوعات قبلی شرکت اضافه کنید یا بهطور کلی موضوع آن را تغییر دهید، این امکان با تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق به موضوع برای شما وجود دارد. انجام میشود. این تصمیمات باید طی یک جلسه که این جلسات خود انواع مختلفی دارند، تنظیم شود. باتوجه به قانون، ثبت تغییرات شرکت برعهده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت میباشد و جهت به ثبت شدن چنین تغییراتی لازم است صورتجلسه تنظیم شده و به امضای اعضای شرکت برسد. قانون ثبت شرکت در خصوص ورشکستگی،انحلال و تصفیه شرکت های خارجی،مورد را به سکوت برگزار نموده است. انواع سهام در مراحل تاسیس شرکت ۷ نوع میباشد : سهام بی نام ، سهام با نام ، سهام ممتاز ، سهام نقدی ، سهام ممتاز ، سهام انتفاعی و سهام جایزه .اگر شما شرکت ثبت شرکت در تهران می کنید نمی توانید نام آن شرکت را به عنوان برند خود استفاده کنید بلکه باید آن نام درخواستی را به عنوان برند ثبت کنید یعنی ثبت برند کنید وگرنه شخص دیگری می تواند آن نام را قبل از شما ثبت کند و شما هیچ ادعایی نمیتوانید داشته باشید .

با توجه به نوع تغییر در شرکت ، متفاوت است.

بعضی از تغییرات مانند : تغییر در افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت، انحلال شرکت، تبدیل سهام بی نام به با نام یا بالعکس، افزایش و کاهش تعداد مدیران شرکت ، تغییر وضعیت حق امضاء و… مثلا مراحل تغییر نام شرکت با ورود و خروج اعضا متفاوت میباشد. مراحل ثبت تغییرات شرکت با توجه به نوع تغییر در شرکت ، متفاوت است. در طول حیات شرکت، ممکن است قوانین حاکم بر شرکت تغییر کند یا برای آن که شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی – تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد. در صورتی که از وکیل استفاده می کنید باید اطلاعات مربوط به وی را به همراه اطلاعات حق توکیل تکمیل نموده و پس از انتخاب موضوع صورتجلسه و تکمیل اطلاعات خواسته شده ، رسید پذیرش دریافت کنید . هر آنچه باید از ثبت شرکت سهامی خاص بدانیم؛ مراحل. 4. شرکت مختلط غیر سهامی. طبق بخشنامه ی ۹۰/۱۰/۱۹-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه کیفری برای مدیران(مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید. This art icle has ᠎be en w ritten ᠎wi th G SA  Con tent G᠎en er ator  D emoversi​on !

The Author

sabinesmyth176

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Den Norske Klubben Torrevieja, Calle Almudena 46, 03182 Torrevieja ~ Tlf 96 571 63 26 ~ E-mail: info@dnkto.com