STYRET I DNKTO 2020

Leder Laila Askerød Johansen +47 95 85 48 36

Nestleder Odd Aas +47 99 55 45 59 aasodd@online.no

Sekretær Eva Granheim +47 47 37 34 98 evag@east.no

Kasserer Terje Grotmoll +47 45 00 25 57 te-gro@online no

Styremedlem Odd Reidar Gausel

+47 47 75 59 05

odd.gaus@besbynett.no

Styremedlem Marianne Nordsether +47 92 89 45 56

Styremedlem Pål Rustad +47 99 04 89 02 parus@live.no

  1. vara Laila Olsen
  2. vara Thorill P. Cappelen+47 93 26 43 40

thorillc@hotmail.com

Revisor Sissel Spantell +47 48 19 59 50 s.spantell@getmail.no

Lars Heggland

Valgkomité:
karen Aas, leder

Guro Krossøy, leder

Ingeborg Olsen

Aktivitetskomité:

Kjartan Olsen, leder

Martha Wangberg Hansen

Kari Johansen

Guro Krossøy

Karen Aas

Kjøkkenansvarlig:

Turid Haugland

Den Norske Klubben Torrevieja, Calle Almudena 46, 03182 Torrevieja ~ Tlf 96 571 63 26 ~ E-mail: info@dnkto.com