Styret i klubben 2022

Leder Gunnar Siggervåg +47 91 67 06 76, gisigger@gmail.com

Nestleder Terje Grotmoll +47 45 00 25 57, te-gro@online no

Kasserer Odd Aas +47 99 55 45 59, aasodd@online.no

Sekretær: Odd Reidar Gausel +47 47 75 59 05, odd.gaus@hesbynett.no

Styremedlem Marianne Nordsether +47 92 89 45 56, mariannenordsether@gmail.com

Styremedlem Inger Hanekamhaug +47 98 64 21 68, inger@hanekamhaug.no

Styremedlem Kjartan Olsen +47 95 98 45 14, kjarolse@online.no

1. vara Thorill P. Cappelen +47 93 26 43 40, thorillc@hotmail.com

2. vara Ole Nordhaug +47 90 07 32 17, olenor1@hotmail.com

Revisor Sissel Spantell +47 48 19 59 50, s.spantell@getmail.no

Den Norske Klubben Torrevieja, Calle Almudena 46, 03182 Torrevieja ~ Tlf 96 571 63 26 ~ E-mail: info@dnkto.com