Kontingent 2020

KONTINGENT 2020

Med alle de fordeler medlemskapet i Den Norske Klubben
i Torrevieja gir,  vil vi få minne om betalingen av års-
kontingenten til klubben for 2020.

Kontingenten for 2020 er som ifjor EUR 25.

Den Norske Klubben Torrevieja, Calle Almudena 46, 03182 Torrevieja ~ Tlf 96 571 63 26 ~ E-mail: info@dnkto.com