Historikk

Her feirer klubben sine første 25 år!

Her feirer klubben sine første 25 år!

Oppstart:
Klubben var i første omgang beregnet for nordmenn som bodde i Quesada.
28. november 1986 var 9 nordmenn samlet hjemme hos Arnold og Marit Stokness, og her ble man da enige om å starte en klubb hvor en hadde som hovedmål å gi et sosialt tilbud, og dessuten bistå med rettledning til nye nordmenn som kom ned.

I oppstartsfasen fikk de god hjelp av klubben i Alfás del Pi. Første leder var Synnøve Borge som bodde i Quesada, og der var også det første «kontoret». 3. januar 1987 ble det første medlemsmøtet avholdt og her deltok det 19 medlemmer. Det ble også stadig flere nordmenn i andre urbanisasjoner som meldte seg inn i klubben, og ved første generalforsamling 19. november 1987 møtte det fram 98 av i alt 127 medlemmer. De medlemmene som var møtt fram endret klubbens navn til DEN NORSKE KLUBBEN TORREVIEJA (tidligere var navnet Den Norske Klubben i Quesada).

Lokaler:
Etter en tid med litt ambulerende kontordrift, fikk klubben rom på hotell «Delfinen».

Senere flyttet klubben til kjelleren i Tores Kafé (nå restaurant Henrik Ibsen) og videre til 2. etasje samme sted. Klubbens adresse var «Postkassen ved Tores Kafé». I denne perioden er det også grunn til å nevne Hilma Solem som var en «altmuligkvinne» i klubben sammen med Mally. Allerede på dette tidspunkt hadde klubben mange aktiviteter. Her skal kort nevnes: Klubbaftener, språkkurs, kunstgrupper, bridge, bingo, gammeldans, lampeskjermkurs, rebusløp, turer, golfseminar og til og med ludospilling.

Behovet for større lokaliteter ble akutt, og i begynnelsen på 1993 fikk klubben leie lokaler i c/Caballero de Roda no. 34, 2. etasje. Nå kunne også kantinedrifta starte opp i mer ordnede forhold, og Mally var sjefen for kantina. Klubben hadde nå fått et samlingssted for sine medlemmer og det kom snart «ferske» aviser/blad, bibliotek og videosamlinger. Klubben var åpen 3 dager for uka i fra 11:00 – 14:00. 26. april 1995 ble klubben ved daværende formann Alf Johansson  m/frue invitert til ambassaden i Madrid ,og fikk da hilse på vår konge og dronning. En stor dag for klubben.

Ønsket om å eie egne lokaler dukket opp etter hvert som medlemstallet økte. De leide lokalene ble for trange og spesielt gjaldt dette kjøkkenet og behovet for eget røykerom. I 2000 fikk man kjøpe et konkursbo i c/Almudena nr. 46. Disse lokalene ble restaurert og høytidelig åpning fant sted i 30. januar 2001. I perioden 2003-2005 har lokalene blitt ytterligere forbedret, og de gjennomgikk også en betydelig oppussing i 2014. Klubben har godkjennelse for å bruke disse lokalene under forutsetning av at de kun brukes til samlingssted for klubbens medlemmer med personlige gjester, og serveringen skal begrenses til ‘Norske spesialiteter’. Ingen  kommersiell virksomhet er tillatt.

Klubbstafetten var et initiativ fra Berit og Jens Grotmoll. Medlemsbladet kom med sitt første nummer 20. februar 1991 og var en enkel A-4 side, men allerede i tredje nummer var sidetallet økt til 5 A-4 sider. Allerede fra starten av ble dette et meget informativt organ for klubben. Her kunne en lese om aktiviteter som klubben arrangerte, referat fra styremøter o.a. utvalg. Ikke minst var små og store nyheter fra Norge og Spania populær. Bladet hadde også innlegg om råd og vink for opphold i Spania, residensia, skatteforhold, bilkjøp, huskjøp og andre ting som ga god og aktuell informasjon for de som bodde mer eller mindre fast i Spania. Klubbstafetten kom ut med ca. 8 nummer for året og har fra første dag vært det tilbudet som de fleste etterspør. I dag er bladet på ca 30 sider og kommer ut hver måned fra oktober til april. Sommeren 1996 døde Jens Grotmoll og Berit overtok da redaksjonsansvaret alene og har det fortsatt. Den 27. januar 2005 ble «Stafett» nummer 100 utgitt. I 2006 feirer Berit Grotmoll 15 års jubileum som redaktør av «Stafetten» derav 10 år helt på egen hånd. Gratulerer!!!

Den Norske Klubben Torrevieja, Calle Almudena 46, 03182 Torrevieja ~ Tlf 96 571 63 26 ~ E-mail: info@dnkto.com