Bankkontonummer / VIPPS.

Klubben har nå en Spansk og en Norsk bankkonto, og dere kan benytte den dere finner mest praktisk. Vi kan nå også tilby Vipps for betaling av beløp på over 20 EUR.

Spansk konto:

IBAN:  ES5920386023616000015333, Caixa Bank,

Kontonavn: Den Norske Klubben Torrevieja

Norsk konto: 

Kontonummer: 2320 24 72990, Sparebank1

IBAN: NO3223202472990

Kontonavn: Den Norske Klubben Torrevieja

VIPPS:

Bruk Vipps nr. 740878, og overfør i Norske kroner med kurs 12,-

Så da er det bare å notere seg dette og betale dine regninger over nett for å gjøre alt enklere både for deg og for Klubben.

Den Norske Klubben Torrevieja, Calle Almudena 46, 03182 Torrevieja ~ Tlf 96 571 63 26 ~ E-mail: info@dnkto.com